Nyomtatványok

Jelentkezési és mentesítési kérelmek

A 16:00 órát megelőző délutáni foglalkozásokról  a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján felmentés kérhető.

Tájékoztató a tanórák kiváltásáról
Felmentési kérelem a 16 órát megelőző foglalkozások alól
Igazolás a délután 16 órát megelőző foglalkozások alóli felmentési kérelemhez

Sportegyesületi igazolás alapján lehetőség van heti 2 testnevelésóra kiváltására is.

Sportegyesületi igazolás a 16 órát megelőző foglalkozások alóli mentesítési kérelemhez

Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos dokumentumok

Az alábbiakban a tanulói jogviszonyt, státuszt érintő, tájékoztató jellegű és kitöltendő dokumentumok kerülnek felsorolásra.

Kérelem magántanulói jogviszony létesítéséhez
Tájékoztató a szociális segítő szolgáltatásról

Hit- és erkölcstanoktatás

Az általános iskola 1-8. évfolyamán kötelezően választandó az etika / hit- és erkölcstan tantárgyak valamelyike.
Az etikaórákat az intézmény pedagógusai, a hit- és erkölcstanoktatást a választott egyházi jogi személy alkalmazásában álló hitoktatók tartják.

Nyilatkozat az etika / hit- és erkölcstanoktatás választásáról a 2018/2019-es tanévre
Nyilatkozat az etika / hit- és erkölcstanoktatás választásáról a 2019/2020-as tanévre
Bevett egyházak listája
Iskolánkban hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházak elérhetőségei
Adatkezelési tájékoztató a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban

Tanulóbiztosítás

A Magyar Állam 2018. január 01-től 2019. december 31-ig a Generali Biztosítóval kötött szerződése alapján valamennyi 3 és 18 év közötti magyar állampolgár gyermek államilag finanszírozott balesetvédelmi biztosításban részesül.

Állami biztosítás tájékoztató, igénybejelentő

Ezen felül lehetőség van egyéni díjfizetés alapján SZIMBA tanulóbiztosítást kötni.

SZIMBA tájékoztató, igénybejelentő

A Generali Biztosító szolnoki ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 
Cím: 5000 Szolnok, Kápolna u. 12.
Telefon: +36 1 452 3333 (központi, kapcsolják a helyileg illetékes irodát)
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00-16:00
Csütörtök: 08:00-16:30

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylése valamennyi tanulói jogviszonyban álló gyermek számára kötelező, és 2016. január 01-től ingyenes.

Tájékoztató az igénylés menetéről

Tankönyvellátás

Magyarország Kormányának döntése értelmében az általános iskola 1-8., valamint a középiskola 9. évfolyamán tanulók térítésmentes tankönyvellátásban részesülnek.
A “tartós tankönyv” jelölésű kiadványokat az iskola könyvtárából biztosítjuk. Ezeket tanév végén eredeti állapotukban vissza kell szolgáltatni.
A “nem tartós” kiadványok a tanuló tulajdonában maradnak.

Tankönyvlista
Kártérítési tájékoztató

Tematikus dokumentumok

Az alábbi dokumentumok saját, kiemelt benüpontjaikban találhatók meg.

Étkezés
Beiskolázás
Továbbtanulás