Közzétételi lista

Intézményünk különös közzétételi listája a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását elrendelő 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet 23.§-a alapján.

1. Tájékoztató az intézmény felvételi lehetőségeiről
2. A beiratkozásra meghatározott idő
3. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma
4. Térítésidíj-, tandíj-, egyéb díjfizetési kötelezettség
5. Az intézmény értékelésének nyilvános megállapításai
6. Az intézmény nyitvatartási rendje, rendezvények, esmények időpontjai
7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
8.a. Szervezeti- és működési szabályzat
8.b. Házirend
8.c. Pedagógiai program
9. Óvodai közzétételi lista

nem releváns

10.a. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
10.b. NOKS dolgozók iskolai végzettsége, szakképzettsége
10.c. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
10.d. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam-ismétlésével kapcsolatos adatok
10.e. Érettségi vizsgák eredményei

nem releváns

10.f. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
10.g. Iskolai dolgozatok, házi feladatok szabályai
10.h. és 10.i. Osztályozóvizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei, tanulmányok alatti vizsgák rendje
10.j. Az iskolai osztályok száma, tanulólétszámok
11. Kollégiumi közzétételi lista

nem releváns

12. AMI közzétételi lista

nem releváns

13. Pedagógiai szakmai szolgáltatói és szakszolgálati közzétételi lista

nem releváns

További, a fenti kategóriákba be nem sorolható fontos tájékoztató dokumentumok

Panaszkezelési szabályzat
Adatkezelési tájékoztató
Járványügyi intézkedési terv
Megsegítés (iskolapszichológia, szociális segítő szolgáltatás)
Esélyegyenlőségi intézkedési terv
Kerettanterv – alsó tagozat
Kerettanterv – felső tagozat

Az intézmény további, nevelő-oktató munkájának eredményességét mérő mutatóit tartalmazó dokumentumok

Továbbtanulás, felvételi eredmények, nyomonkövetés