További pályázataink

TÁMOP-3.1.4.B-13/1 - „Köznevelés az iskolában”

A KLIK eme projektjének célja, hogy a szervezetben rejlő lehetőségeket kiaknázva, valamint a KLIK megalakulása óta eltelt időszak szervezeti és szakmai tapasztalatait összegezve, tartalmi, módszertani és szerkezeti felépítéssel kapcsolatos fejlesztésekkel javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét, hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyermekeknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási rendszert teremtsen.

A projekt „Partnerség és hálózatosodás” moduljának keretében tartottuk meg 2014 októberében egészségnevelési napunkat, „EGÉSZség-MÁSképp” címmel amely a prevenció jegyében került megrendezésre.

Számos alternatív szabadidős lehetőséget mutattunk be valamint az egészséges életmódra sarkalló termékbemutatók kerültek prezentálásra. Szűrőprogramok, ételkóstolások, mozgásos foglalkozások, Nippon-Zengo, prevenciós foglalkozások kavalkádja elevenült meg  iskolánkban.

A programot az Oktatási Hivatal mintaprojektté minősítette, így országos szinten egyedülálló az intézményben folyó prevenciós munka.

Szintén a pályázat keretein belül  tanulóink közösségépítő drámapedagógiai foglalkozásokon vehettek részt.

A projekt weboldala

TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0100 – 
„Testvériskolai kapcsolat kialakítása a debreceni József Attila Általános Iskola és a szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola között”

A pályázat keretében testvériskolai kapcsolat kialakítására került sor a debreceni József Attila Általános Iskolával, menynek tanulóközössége nagyrészt hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók közül kerül ki.

A pályázati programok megvalósítása 30 fő 5-7. évfolyamos tanuló részvételével zajlik.

Heti egy órányi időkeretben foglalkozások kerültek megtartásra az alábbi témákban: német nyelv, EU ismeretek, kézműves foglalkozások, a testvériskola megismerése, egészséges életmód. 3 meghívott előadó tartott foglalkozásokat, illetve havonta kulturális-szabadidős tevékenységet is végeztünk (előadás megtekintése a Szigligeti Színházban, a testvériskolák kölcsönös meglátogatása, hangverseny, kerékpártúra, termálfürdő-látogatás, balatonszemesi ifjúsági tábor, a Terror Háza meglátogatása, általános állapotfelmérő vizsgálat, mozi- és múzeumlátogatás, karácsonyi vásár).

További két tanéven keresztül közös tanulmányi versenyeket, rajzpályázatokat szervezünk, illetve kirándulások, táborok, és további kölcsönös intézménylátogatások is megrendezésre kerülnek.

Tárgyi eszközök terén laptopot, digitális fényképezőt, multifunkcionális nyomtatót, gyógyászati segédeszközöket (karos vérnyomásmérő, vércukor- és koleszterinszint mérő, érintés nélküli lázmérő), irodaszereket szereztünk be, mintegy félmillió forint értékben.

Beszámoló

TÁMOP 3.2.4.A – 11/1 „Hálózatban a jövőnkért”
„Tudásexpo-expressz” könyvtári pályázat

A pályázat keretben változatos kulturális programokat biztosítottunk tanulóink és szüleik számára, melyek közül több hagyománnyá válva beépült iskolánk rendezvényeinek sorába: mesevetélkedő – “Mesekuckó” foglalkozások, családi meseterápia-foglalkozás, versolvasó-versmondó kör, budapesti könyvtárak látogatása, kiállítások tanulóink munkáiból, a partneriskolákkal való együttműködés, hangoskönyv-foglalkozás, író-olvasó pályázat, információ-keresési verseny, a Belvárosi Napok segítése,  adventi és karácsonyi programsorozat versenyekkel, vetélkedőkkel, műsorokkal, szülői számítógépes foglalkozások, a Márciusi hét programsorozat elemei, helytörténeti vetélkedő, versolvasó kör, kortárs irodalmi foglalkozások meghívott vendégekkel, „Legyen Ön is információmilliomos” családi vetélkedő.

TÁMOP 3.1.5-09-A/2 pedagógusképzések
“A pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben”

A projekt témái voltak: a testkultúra teljes keresztmetszetében; mérés-értékelés; gyermekintézmények szakmai fejlesztése.

A projekt weboldala

TIOP 1.2.3-09/1
„Iskolai könyvtárak – együtt, egymásért”

A projekt keretében könyvtárunk informatikai eszközeinek fejlesztésére került sor.

A projekt weboldala

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0168
„Kulcs a jövőhöz” – „Kalandozások a Zene Birodalmában” 

A programsorozat keretében a Szolnoki Szimfonikus Zenekar tartott zenés előadásokat több alkalommal.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0676 és
TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001

A pályázatok keretén belül a nevelő-oktató munkát segítő informatikai eszközökkel gyarapodott intézményünk (2016-ban 34 db számítógéppel).

EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése”

A projekt keretében intézményünk pedagógusai korszerű laptopokat kaptak munkájuk segítésére, illetve informatikai kompetenciafejlesztő és mószertani képzéseken vesznek részt.

Az intézmény 2 db WordWall interaktív táblát is kapott az oktatómunka színvonalának növelésére.

KEOP-5.2.0/A/09-2010-0023 „Szemünk fénye”

Ezen program keretében került sor intézményünk világításkorszerűsítésére.

EFOP-3.3.2-16 “Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”

Az „Adj esélyt a kreatív tudásnak!” modul keretében „Ismerd meg Szolnokot!” címmel turisztikai vetélkedőt szerveznek 5. évfolyamon a történelmet valamint hon- és népismeretet tanító pedagógusok.

Az „Öveges professzor nyomában” modulban fizikai és kémiai kísérletek kerülnek bemutatásra a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Természettudományi laborjában.

A „Csillagórák” keretében csillagászati és űrkutatási témák kerülnek terítékre.

A pályázat régészeti, néprajzi, művészettörténeti foglalkozásainak keretében a Damjanich János Múzeum segítségével bemutatjuk, hogyan változott a gyermekek élete, szerepe az elmúlt évezredekben.

TÁMOP-3-1-3-11/2-2012-0040A „Természettudományos Oktatás Módszertanának, Eszközrendszerének Korszerűsítése és a Diákkutatás Fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban”

A projekt keretében kialakított partneriskolai kapcsolat által lehetőség nyílik tanulóinknak arra, hogy a természettudományos gyakorlatok tantárgy keretén belül laborlátogatásokon vegyenek részt a Varga Katalin Gimnázium tanlaboratóriumában.

“A Tisza vándorai” projekt

Az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott projekt céljai voltak a nem iskolarendszerű környezettudatos oktatás és szemléletformálás elősegítése, erősítése. Ezen belül lehetőséget biztosítania a természet rendszerszemléletű és a fenntarthatóság szempontjait is magába foglaló tanulmányozására; segíteni a biológiai sokféleség megőrzését; elérni, hogy a tanulók meghatározó erkölcsi alapelve legyen a környezet ismeretén és a személyi felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás, és képesek legyenek a tanulók a tanórán és azon kívül szerzett ismereteiket összekapcsolni az élet valós problémáival, keressenek a problémákra válaszokat, megoldásokat.

Cél volt továbbá kialakítani a környezeti nevelés területén egyfajta együttműködést, az egymástól való tanulást, a pedagógiai folyamatosságot két általános iskola részvételével, a belváros egy részének lefedettségével; a fenntarható fejlődés érdekében a környezeti jelenségek iránti érzelmi viszonyulások, a pozitív elkötelezettség és attitűdök fejlesztése.

A gyakorlati megvalósulás során Szolnokról, a „Tisza fővárosából” kiindulva a Tisza, az Alcsi-Holt-Tisza, és környezetének tanulmányozása zajlott szorgalmi időben, az adott környezetben a tanulók kooperatív-interaktív tevékenységére építve 3 modul keretében:

„Tiszai hajósok”: A tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten interaktív formában ismerjék meg hajóút során a Tisza jelentőségét Szolnok, és a megye életében. A Tisza folyószakaszának megfigyelése hajóról. A folyó jellemzői, folyószabályozás, árvízvédelem, árterek. A víz, és víz melletti növény- és állatvilág tanulmányozása.

„Barangoló”: A tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten interaktív formában ismerjék meg a Tisza környezetében a növény- és állatvilágot.

„Vízkutató műhelymunkák”: A tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten interaktív formában ismerjék meg az Alcsi-Holt-Tisza környezeti jellemzőit, a város életében betöltött szerepét, rehabilitációját. Szervezett akciók során magatartásformáló tevékenységet végezzenek a környezet tisztaságáért. A célok megvalósítása során a tanulók több napos tanulmányi kirándulásokra jutnak el. Az intézmények bővítik a témához kapcsolódó eszközkészletüket, új, az iskolai oktatásba folyamatosan beépíthető szakmai, módszertani ismeretekre tesznek szert.

A projekt weboldala

HEFOP 3.1.3 – “Együtt a közös jövőért”

A projekt weboldala