Tananyagok

Folyamatosan frissülő digitális ötlettár (gyűjtés)

Az alábbiakban iskolánk saját fejlesztésű, tanórákon is alkalmazott, továbbá otthoni gyakorlásra is használható tananyagait soroljuk fel. Használatukhoz böngésző, Microsoft Excel vagy PowerPoint szükséges.

Digitális rajztábla, írás-, négyzethálós-, hangjegy- és sima füzet
A képen a program főképernyője látható.

Alsó tagozat

16 féle vonalazású (matematika, írás, hangjegy, sima) füzetet tartalmazó digitális rajztábla, elsősorban interatkív táblán vagy érintőpanelen történő alkalmazásra.
A program kicsomagolás után bármilyen böngészőből használható.

Frissítés: v1.01 – A ceruzaméret-változtató és segédelem-kapcsoló ikonok “túlérzékenységének” javítása.

Korongozólap szám- és relációsjel-kártyákkal
A képen a program főképernyője látható.

Matematika – 1. osztály

Számképek kirakása korongokkal, a számjegy melléhúzásával és a relációsjel kitételével a két oldal közé.

A program kicsomagolás után bármilyen böngészőből használható.

A megoldás helyességét automatikusan ellenőrző változat hamarosan!

Számjegyek, műveleti- és relációs jelek írása; a számok jellemzése

Matematika – 1. osztály

A számok elemeinek, a műveleti- és relációs jeleknek és 0-tól 10-ig a számok jellemzése (számjegy, számkép, ujjakkal való mutatás, számszomszédok, a szám helye a számegyenesen, páros-páratlan), és négyzetrácsba való írásuk (animáció).

Gyakorlólapok a számjegyek írásához

Matematika – 1. osztály

A4-es nyomtatható gyakorlólapok a számelemeknek, a műveleti- és relációs jeleknek és 0-tól 10-ig a számok négyzetrácsba való írásának gyakorlásához, különböző méretekben.

Tízesátlépés

Matematika – 1. osztály

A tízesátlépés módszerének lépésenkénti bemutatása, levezetése a műveletek bemutatásával, és korongokkal való vizuális szemléltetéssel.

Betűkártyák

Magyar nyelv – 1. osztály

Az iskolánkban alkalmazott Apáczai Kiadó “Az én ábécém” című kiadványhoz alkalmazható betűkártya-generátor a betűk olvasásának gyakorlásához.

Műveletek teljes kétjegyűekkel

Matematika – 2. osztály

A teljes kétjegyű számokkal végzett műveletek bemutatása és levezetése. Az összeadásnál mindkét mód (először tízesek, majd egyesek, ill. első teljes kétjegyűhöz a második tkj. tízesei, majd egyesei) ábrázolásra került.

Szorzás

Matematika – 2. osztály

A szorzótáblák bemutatása, illetve egy kiválasztott szorzási művelet levezetése (összeadással).

Szorzókártyák

Matematika – 2. osztály

A szorzás tanulásának segítése a memorizálásos módszer és a játékosság kombinálásával. A kártyákat kinyomtatva és az útmutató alapján kivágva, minden szorzáshoz csak a megfelelő eredmény illeszkedik.

Osztás, maradékos osztás

Matematika – 2. osztály

Az egyjegyű osztóval való maradékos  és maradék nélküli osztási műveletek levezetése, és szorzással, valamint a maradék visszavezetésével való ellenőrzése.

Írásbeli összeadás és kivonás

Matematika – 3. osztály

Írásbeli összeadás és kivonás ezres számkörben. Az összeadásnál a “fordított tagos” és a kivonásos ellenőrzést is bemutatja. A kivonásnál levezeti a “kivonásos” és a “pótlásos” módszert is. Szöveges levezetést is mutat.

Az időjárás és elemei

Környezetismeret – 3. osztály

Az időjárásnak mint fogalomnak, és elemeinek (napsugárzás, szél, hőmérséklet, csapadék) részletes bemutatása, kialakulásuk menete és magyarázata.

Halmazállapotok és változásaik

Környezetismeret – 3. osztály

Az egyes halmazállapotok (szilárd, folyékony, légnemű) definiálása, tulajdonságaik bemutatása. A köztük lévő átmenet szemléltetése a környezeti feltételek változásának hatására.

Írásbeli szorzás és osztás

Matematika – 3-4. osztály

Írásbeli szorzás és osztás tízezres számkörben. Szorzásnál az egyik tényező, míg osztásnál az osztó egyjegyű. Ellenőrzést is végez, továbbá szöveges levezetést is ad.

A működéshez a makrók engedélyezése szükséges!

Oszthatóság, prímfelbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös

Matematika – 6-7. osztály

Az oszthatóság vizsgálata 2-20-as, továbbá 25, 50 és 100-as osztó esetén. Prímtényezős felbontás a lépések magyarázatával. Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása levezetéssel.