Tananyagok

Folyamatosan frissülő digitális ötlettár (gyűjtés)

Az alábbiakban iskolánk saját fejlesztésű, tanórákon is alkalmazott, továbbá otthoni gyakorlásra is használható tananyagait soroljuk fel. Használatukhoz Microsoft Excel vagy PowerPoint szükséges.

Számjegyek, műveleti- és relációs jelek írása; a számok jellemzése

Matematika – 1. osztály

A számok elemeinek, a műveleti- és relációs jeleknek és 0-tól 10-ig a számok jellemzése (számjegy, számkép, ujjakkal való mutatás, számszomszédok, a szám helye a számegyenesen, páros-páratlan), és négyzetrácsba való írásuk (animáció).

Gyakorlólapok a számjegyek írásához

Matematika – 1. osztály

A4-es nyomtatható gyakorlólapok a számelemeknek, a műveleti- és relációs jeleknek és 0-tól 10-ig a számok négyzetrácsba való írásának gyakorlásához, különböző méretekben.

Tízesátlépés

Matematika – 1. osztály

A tízesátlépés módszerének lépésenkénti bemutatása, levezetése a műveletek bemutatásával, és korongokkal való vizuális szemléltetéssel.

Betűkártyák

Magyar nyelv – 1. osztály

Az iskolánkban alkalmazott Apáczai Kiadó “Az én ábécém” című kiadványhoz alkalmazható betűkártya-generátor a betűk olvasásának gyakorlásához.

Műveletek teljes kétjegyűekkel

Matematika – 2. osztály

A teljes kétjegyű számokkal végzett műveletek bemutatása és levezetése. Az összeadásnál mindkét mód (először tízesek, majd egyesek, ill. első teljes kétjegyűhöz a második tkj. tízesei, majd egyesei) ábrázolásra került.

Szorzás

Matematika – 2. osztály

A szorzótáblák bemutatása, illetve egy kiválasztott szorzási művelet levezetése (összeadással).

Szorzókártyák

Matematika – 2. osztály

A szorzás tanulásának segítése a memorizálásos módszer és a játékosság kombinálásával. A kártyákat kinyomtatva és az útmutató alapján kivágva, minden szorzáshoz csak a megfelelő eredmény illeszkedik.

Osztás, maradékos osztás

Matematika – 2. osztály

Az egyjegyű osztóval való maradékos  és maradék nélküli osztási műveletek levezetése, és szorzással, valamint a maradék visszavezetésével való ellenőrzése.

Írásbeli összeadás és kivonás

Matematika – 3. osztály

Írásbeli összeadás és kivonás ezres számkörben. Az összeadásnál a “fordított tagos” és a kivonásos ellenőrzést is bemutatja. A kivonásnál levezeti a “kivonásos” és a “pótlásos” módszert is. Szöveges levezetést is mutat.

Az időjárás és elemei

Környezetismeret – 3. osztály

Az időjárásnak mint fogalomnak, és elemeinek (napsugárzás, szél, hőmérséklet, csapadék) részletes bemutatása, kialakulásuk menete és magyarázata.

Halmazállapotok és változásaik

Környezetismeret – 3. osztály

Az egyes halmazállapotok (szilárd, folyékony, légnemű) definiálása, tulajdonságaik bemutatása. A köztük lévő átmenet szemléltetése a környezeti feltételek változásának hatására.

Írásbeli szorzás és osztás

Matematika – 3-4. osztály

Írásbeli szorzás és osztás tízezres számkörben. Szorzásnál az egyik tényező, míg osztásnál az osztó egyjegyű. Ellenőrzést is végez, továbbá szöveges levezetést is ad.

A működéshez a makrók engedélyezése szükséges!

Oszthatóság, prímfelbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös

Matematika – 6-7. osztály

Az oszthatóság vizsgálata 2-20-as, továbbá 25, 50 és 100-as osztó esetén. Prímtényezős felbontás a lépések magyarázatával. Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása levezetéssel.