Megsegítés

Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk az iskolánkban elérhető pszichológiai és szociális megsegítő szolgáltatásokról.

Intézményünkben iskolapszichológusi szolgáltatás vehető igénybe a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18.§ (2) bekezdés h) pontja alapján.

Nyilatkozat iskolapszichológusi ellátás elfogadásáról
Kérelem iskolapszichológusi ellátás igényléséhez

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletei alapján iskolánkban a szociális segítő szolgáltatást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása – Humán Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Központja látja el.

Tájékoztató a szociális segítő szolgáltatásról
Szülői hozzájárulás a szociális segítő szolgáltatáshoz
Tanulói tájékoztató a szociális segítő szolgáltatásról
Elérhetőségek a Kapcsolat oldalon