PályázatokSzülő-Suli

Szülő-Suli

Az EFOP-3.11.1-17 „Szülő-Suli” – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül c. pályázat célja, hogy olyan komplex programokat támogasson, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyással.

A főbb elemek:  a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteikből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén; az ezt támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek; a fejlesztési környezet biztotása; eredményesség- és hatékonyságmérés; mentorálás; kapacitásbővítés.

A projekt weboldala