Továbbtanulás

Középiskolai jelentkezés rendje

Tisztelt Szülők!

Kedves Nyolcadikosok!

Elérkezett a középiskolai jelentkezés ideje, ezért ezúton ismertetjük az eljárásrend alakulását:

A kiadott „Tanulói adatbegyűjtő lap” című dokumentumra kérnénk felvezetni a kért adatokat (személyes adatok, a megjelölt középiskolák, a tanulmányi területek és a jelentkezési sorrend). Ezen dokumentumot legkésőbb február 01-ig (péntek) kitöltve, a szülő(k) és a tanuló által aláírva kérjük az iskola titkárságára visszajuttatni. Amennyiben 7, vagy annál több középiskolát és / vagy 24-nél több tanulmányi területet jelölnek meg, kérés alapján a titkárság pótlapot biztosít, melyekre a fenti határszámokon túli jelentkezéseket kell felvezetni.

Amennyiben a tanuló rendelkezik olyan versenyeredményekkel, sport- és művészeti tevékenységet végez, stb., amiket relevánsnak tartanak a jelentkezéshez, kérjük az arról szóló okleveleket, igazolásokat is mellékeljék az adatlaphoz annak megjelölésével, hogy mely középiskolá(k)ba továbbítsuk ezeket az információkat. Egyházi iskolába történő jelentkezéskor keresztlevél is szükséges!

Az adatok feldolgozása után, a beküldendő, számítógéppel generált, végleges adatlapot és jelentkezési lapokat (középiskolánként 1-1 példányban) ellenőrzés, továbbá a szülő(k), valamint a tanuló általi aláírás végett a titkárságon szíveskedjenek keresni. Lehetőség szerint február 07-én, csütörtökön 08:00 és 17:00 között, vagy 08-án, pénteken 06:30 és 16:00 között fáradjanak be a jelentkezés hitelesítése végett.

Amennyiben az ADATBEGYŰJTŐ LAP LEADÁSA UTÁN új intézményt szeretnének megjelölni, intézményt törölni, vagy sorrendet módosítani, ezt személyesen, a titkárságon lehet megtenni február 13-ig (szerda) új adatbegyűjtő lap kitöltésével, illetve a generált új adat- és jelentkezési lapok ismételt hitelesítésével. A március 21-22-i módosító eljárás során ugyanis új intézmény már nem jelölhető meg, csak az eredeti sorrend módosítható, illetve a megjelölt intézményeken belül új tanulmányi terület vehető fel (ez utóbbi csak az érintett középiskolával való egyeztetés után).

A felvételt hirdető középiskolák és a tanulmányi területek jegyzéke, valamint a fenti dokumentumok elérhetőek a www.szegoszolnok.com weboldalon az Iskola / Továbbtanulás menüponton belül az Aktuális információk és a Dokumentumok pontokban, illetve az osztályfőnöknél. Amennyiben további információkra vagy segítségre van szükségük, érdeklődhetnek a szego.szolnok@hotmail.com e-mail címen, az 56 / 511-050-es telefonszámon (titkárság), illetve személyesen az osztályfőnöknél.

A felvételt hirdető középfokú iskolák április 30-ig megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

A felvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslati kérelem nyújtható be az érintett középiskola fenntartójánál.