Határtalanul!Pályázatok

Délvidék, 2018

HAT-17-01-0668 - "Délvidéki örökségünk, vajdasági magyarok a történelemben"

Iskolánk 47 hetedik évfolyamos diákja 2018. május 8-a és 2018. május 11-e között a HATÁRTALANUL! Program keretén belül Délvidéken tett kirándulást. A HAT-17-01-2017-00380 kódú, “Délvidéki örökségünk, vajdasági magyarok a történelemben” című pályázaton 2 585 000 Ft pályázati támogatást kapott iskolánk a programok megvalósítására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől. Pályázatunk célja a határon túl élő magyarság megismerése, új partnerségi együttműködés kialakítása, megismertetni a Trianon előtti Magyarország történelmét, természeti kincseit, kulturális életét és a tőlünk elszakadt magyarság jelenlegi helyzetét. Hosszú távú eredményként azt várjuk, hogy a kiépített kapcsolatok a jövőben is fennmaradnak, újabb együttműködések jönnek létre.

Tanulmányi kirándulásunk nevelési célja, hogy az érintett korosztály ismerje meg a határon túli magyar lakta területeket, az ott élő magyarság kulturális és történelmi múltját, erősödjön a tanulók magyar kisebbség iránti pozitív attitűdje. Magyarországi lokálpatriotizmusukban jelenjen meg a célország kulturális szemlélete, valamint olyan fontos emberi tulajdonságok, mint például az egymás iránti elfogadás és tisztelet.

A program helyszínei:

  1. nap: Kelebia, Szabadka, Palics, Bácskossuthfalva, Kishegyes
  2. nap: Újvidék, Pétervárad, Szalánkemén
  3. nap: Kishegyes, Óbecse, Aracs, Sóskopó
  4. nap: Kishegyes, Ada, Zenta, Nagykikinda

A meglátogatni kívánt települések a Trianon előtti Magyarország részei voltak, amelyhez a magyarság legfontosabb történelmi eseményei kapcsolhatók. Szeretnénk megismerni az itt élő emberek kulturális történelmét és jelenlegi sorsukat.

Előkészítő órák

A délvidéki látogatást előkészítő tevékenységként látogatást tettünk Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a szolnoki Damjanich János Múzeumben, valamint előkészítő órák is megtartásra kerültek.
Az idén a Magyarság Házát sajnos nem tudtuk meglátogatni, mert költöztetés miatt a “Mi, magyarok” kiállítás nem látogatható.

Előkésztő órák – 2018.04.24.

Az utazáson részt vevő diákokkal április 25-én 3 óra időtartamban részt vettünk múzeumpedagógiai foglalkozáson, a szolnoki Damjanich János Múzeumban helyi múzeumpedagógusok irányításával. Célja volt ismeretek szerzése a vajdasági magyarok történelméről, művészetéről, szokásairól, hagyományairól, a tanulók motiválása, az utazás előkészítése.

Az alkalmazott módszerek: frontális és kooperatív technikák.

Eszközei: kiállított múzeumi tárgyak, hangfelvételek, képi illusztrációk, dominó- és puzzlejáték, drámapedagógia, szerepjáték, kompetenciafejlesztés.

Damjanich János Múzeum, Szolnok
2018.04.25.

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
2018.04.27.

A kirándulás

1. nap - 2018.05.08. - Kelebija, Szabadka, Kishegyes

Délelőtt útközben a buszon felelevenítettük a Vajdaság történelmét, etnikai öszetételét, felidéztük a terület híres szülötteit. Látogatást tettünk a híres kelebijai ménesnél és a Fiákermúzeumban, ahol beszélgettünk a lipicai ménes történetéről, a fiákerek fejlődéséről. Meghallgattuk a tanulók beszámolóit, és a múzeum vezetőnőjének előadását, fotókat, jegyzeteket készítettünk. Ezután lovagláson és kocsikázáson vettünk részt, majd különféle sporttevékenységeket végeztünk, játszottunk.

Délután városnéző sétát tettünk Szabadkán, mely Trianonig a 3. legnépesebb magyar város volt. Megtekintettük a Reichl palotát, a Korzót, a Városházát. A tanulók idegenvezetést tartottak az előzetesen kiadott gyűjtőmunkák alapján. Fotókat készítettünk az itthoni beszámolókhoz, kutatótevékenységeket végeztünk (szecessziós épületek felkutatása, a stílus jellegzetességeinek gyakorlatbeli feltérképezése a rajz tantárgyhoz kapcsolódóan). Gyakoroltuk a térképismeret alkalmazását az iskolai földrajz tananyaghoz kapcsolódóan (koordináták megadása, távolságszámítás). Rendhagyó irodalom órát tartva megemlékeztünk Kosztolányi Dezső munkásságáról. Felkerestük a gyógyhatású termálvizéről híres Palicsi-tavat. A rajz tárgyhoz kapcsolódva szecessziós fürdőépületeket, színpompás villákat kerestünk, azokról rajzokat, fotókat készítettünk. Megemlékeztünk Vermes Lajos munkásságáról.

Este Bácskossuthfalván megtekintettük és megkoszorúztuk a hányatott sorsú Kossuth-szobrot és millecentenáriumi emlékművet, Kossuth nótákat énekeltünk. Este elfoglaltuk szállásunkat a kishegyesi Kátay-tanyán. Vacsorára hagyományos vajdasági ételeket fogyasztottunk, megismertük ezek elkészítésének módját, majd a nap eseményeinek megbeszélése, naplóírás és játék következett.


2. nap - 2018.05.09. - Újvidék, Pétervárad, Szalánkemén, Kishegyes

Délelőtt Újvidéken megtekintettük a Városházát, a neogótikus templomot, a görögkeleti székesegyházat és a püspöki palotát. Kiselőadást tartottunk a város tartományi központi szerepéről, történelméről, a kapcsolódó érdekességekről pl. Albert Einstenről, aki élt itt. Megálltunk a “bevehetetlen” péterváradi erődnél, melyet egykor a “Duna Gibraltárjának” hívtak. Sétáltunk a várban, felkerestük az óratornyot. A 16 km hosszú alagútrendszerből 1 km-t bejárhettunk, mely óriási élmény volt a gyerekeknek. Útközben a buszon kiselőadásokat hallgattunk a Ferenc-csatorna – Ferenc József csatornáról, Türr István szerepéről, a löszhátságról, a települések összetételéről, a térség híres termékeiről, a Szerémségről.

Délután sétahajókázáson vettünk részt Szalánkeménnél, ahol a Tisza a Dunába ömlik. A matematika tantárgyhoz kapcsolódódóan számításokat végzünk a Tisza és a Duna hosszának arányáról, százalékos formában meghatározzuk az eredményt. Megvizsgáltuk a víz tisztaságát, tájképeket készítettünk fényképes és rajzos formában is.

Este Kishegyesen meglátogattuk a Kékházat, ahol kézműves foglalkozáson is részt vettünk (csuhébábokat készítettünk), valamint a Pékmúzeumot, kürtőskalácsot sütöttünk, melyet aztán jóízűen elfogyasztottuk. Ezután megbeszéltük, felelevenítettük a nap eseményeit.


3. nap - 2018.05.10. - Óbecse, Arad, Sóskopó, Kishegyes

Délelőtt Óbecsén meglátogattuk a Görgey mellett hadifestőként szolgáló Than Mór és kémikus fivére, Károly szülőházát. Látogatást tettünk a Lurkó Gyermekház kis lakóinál is, akikkel közös játékon veszünk részt, dalokat és verseket tanítottunk nekik, beszélgettünk az otthon életéről, a Poverello alapítvány munkásságáról, átadtuk az előzetesen gyűjtött adományokat.

Délután elsétáltunk a Dél-Alföld egyik legértékesebb építészeti emlékéhez, a 12-13. század között épült aracsi pusztatemplomhoz, a délvidéki magyarság kulturális megmaradásának szimbólumához. Megfigyeltük építészeti jellegzetességeit, fotókat készítettünk, elénekeltük a Himnuszt, koszorúztunk. Gyalogtúrán vettünk részt a Sóskopóhoz, megfigyeltük a helyi életközösséget. Az érdekes természeti jelenség kialakulásáról kiselőadást tartottunk az előzetesen kiadott feladatok alapján, továbbá kutató-gyűjtő munkát végeztünk. Óbecsén tanulói kiselőadást hallgattunk meg az Eiffel-zsilipről.

Úton a szállásunkra, Kishegyesre a buszon népdalokat énekeltünk. Kiselőadást hallgattunk meg a Vajdaság folyóiról, híres szülötteiről, a falvak lakosságának összetételéről, a mezőgazdasági föld értékéről. A vacsora után a helyi táncegyüttes tagjaival közös táncesten vettünk részt, beszélgettünk velük a helyi és a szolnoki szokásokról, táncokról, népdalokat énekeltünk.

4. nap - 2018.05.11. - Ada, Zenta, Nagykikinda

Délelőtt meglátogattuk az adai Cseh Károly Általános Iskolát, megismerkedtünk mindennapjaival. Találkoztunk az iskola növendékeivel és a pedagógusokkal, akikkel beszélgettünk a helyi oktatási rendszerről, tananyagról, a tanulók sikereiről, eredményeiről, a kisebbségi jogokról, a magyarság helyzetéről. Átadtuk ajándékainkat, melyek tanulóink és szüleik felajánlásaiból származtak. Az iskolával jó kapcsolataink vannak, hiszen immáron harmadik éve térünk vissza hozzájuk a tanulmányi kirándulás keretein belül. Közös élményünk, hogy az ő iskolájukat is éppen felújítják, így volt miről beszélnünk a megváltozott renddel kapcsolatban.

Délután városnézésen vettünk részt Zentán, a “legmagyarabb városban”. Megtekintettük a csata emlékművét, a délvidéki vérengzés magyar áldozatainak emlékoszlopánál nemzeti színű szalagot helyeztünk el, majd egyperces néma főhajtással tisztelegtünk az áldozatok emléke előtt. Rendhagyó történelemórát is tartottunk itt. Ezt követően megtisztítottuk a zentai Tisza-part egy szakaszát. Ezután Nagykikindára mentünk, ahol látogatást tettünk a városi múzeumban, aminek az udvarán egy 1996-ban a közelben talált mamut csontváza van kiállítva.

Útban hazafelé Szolnokra a buszon Délvidék-ismereti vetélkedőt tartottunk, népdalokat énekeltünk. Rendeztük gondolatainkat, kiválogattuk a fényképeket, melyeket a későbbi rajzórákon illusztrációk formájában dolgozunk fel. Élménybeszámolókat tartottunk, villámkérdéseket tettünk fel a négy nap eseményeiről. Páros munkában matematikai számításokat végeztünk a megtett kilométerekről.

Reményeink szerint a diákok vajdasági magyarsággal kapcsolatos ismeretei mélyebbé váltak, a kialakult diákbarátságok erősítik az összetartozás tudatát.

Értékelő órák

2018. május 17-én 3 órában értékelő órákat tartottunk az iskolában.

Az értékelő óra keretén belül egy komplex, a tanulmányi kirándulás egészét átfogó portfóliós bemutató valósult meg. Kiscsoportos foglalkozás keretén belül feldolgoztuk a 4 nap eseményeit, a gyerekek beszámolókat készítettek, naplót írtak, a kint elkészült képeket néztük meg és beszéltük át. A közösen elkészített fotókból, rajzokból tablókat készítettünk, melyeket később a Nemzeti Összetartozás Napján rendezendő kiállításon nézhetnek meg az érdeklődő tanulók és szülők.

Bemutató órák

2018. május 31-én 2 órában bemutató előadásokat tartottunk az alsóbb évfolyamosoknak.

A Nemzeti Összetartozás Napja

2018. június 04-én megtartottuk megemlékezésünket Nemzeti Összetartozás napjáról és a Határtalanul témanapot.

A megemlékezésen túl a kiránduláson résztvett tanulók forgószínpadszerűen körbejárták az osztályokat, és előadásokat, vetélkedőket tartottak a témával kapcsolatban.
Ekkor állítottuk ki a tablókat, továbbá a témában meghirdetett rajzpályázat alkotásait. A zsűri a legszebb képeket készítőket díjazta is.

Célunk a pozitív attitűd kialakítása, a közös történelmi értékrend megerősítése volt, továbbá elményíteni a tanulók határon túl élő magyarsággal kapcsolatos irodalmi, kulturális, történelmi ismereteit.

Tanulói beszámoló

Kommunikáció

Nyomtatott sajtóbeli megjelenés – Új Néplap

Elektronikus médiamegjelenés – Aktív Rádió