Továbbtanulás

Középiskolai jelentkezési lap és tudnivalók

Tisztelt Szülők!

Kedves Nyolcadikosok!

Elérkezett a középiskolai jelentkezés ideje, ezért ezúton ismertetjük az eljárásrendet.

2020. február 04-én pályaválasztási szülői értekezletet tartunk. A központi felvételi vizsgát megszervező intézmények 2020. február 06-ig véglegesítik a vizsgaeredményeket, majd értesíti a tanulókat. A szülői értekezleten adjuk ki a kézi kitöltésű „Általános iskolai adatbegyűjtő lap középfokú iskolai jelentkezéshez” című dokumentumot, melyre kérnénk felvezetni a kért adatokat (személyes adatok, a megjelölt középiskolák, a tanulmányi területek és a jelentkezési sorrend). Ezen dokumentumot legkésőbb 2020. február 10-ig (hétfő), a szülő(k) és a tanuló által aláírva kérjük az iskola titkárságára visszajuttatni. Amennyiben 7, vagy annál több középiskolát és / vagy 24-nél több tanulmányi területet jelölnek meg, kérés alapján a titkárság pótlapot biztosít, melyekre a fenti határszámokon túli jelentkezéseket kell felvezetni.

Újdonság: Az adatbegyűjtő lapokat a jelen tanévtől az új internetes alkalmazással is el lehet készíteni, melynek menete a következő:

A „Középfokú felvételi információs rendszer” – KIFIR rendszer új programfelületén – KIFIR általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazás (szülők számára) (a továbbiakban: Szülői program) – a szülők elektronikusan, PDF dokumentumként elmenthető és nyomtatható formában is előállíthatják az adatbegyűjtő lapot, és – annak az általános iskolához történő benyújtása után – az adatokat az általános iskola át tudja emelni az Iskolai program felületére.

A szülői program ezen az oldalon érhető el: 

http://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto

Kérjük, hogy a program súgó gombjára kattintva töltsék le, és alaposan tanulmányozzák át a felhasználói útmutatót, majd a programban a felhasználói útmutatóban leírt módon rögzítsék a tanuló(k) személyes, értesítési és továbbtanulási adatait. Az előállított adatbegyűjtő lapot nyomtassák ki, majd legkésőbb 2020. február 10-ig (hétfő), a szülő(k) és a tanuló által aláírva juttassák el az iskola titkárságára. Az aláírt adatbegyűjtő lapot NE KÜLDJÉK EL az Oktatási Hivatalba!

Amennyiben a tanuló rendelkezik olyan versenyeredményekkel, sport- és művészeti tevékenységet végez stb., amiket relevánsnak tartanak a jelentkezéshez, kérjük az arról szóló oklevelek, igazolások másolatait is mellékeljék az adatlaphoz annak megjelölésével, hogy mely középfokú iskolá(k)ba továbbítsuk ezeket az információkat.

Egyházi iskolába történő jelentkezéskor amennyiben a gyermek rendelkezik keresztlevéllel, annak másolatát is kérjük beadni.

Az adatok feldolgozása után, a beküldendő, számítógéppel generált, végleges adatlapot és jelentkezési lapokat (középiskolánként 1-1 példányban) ellenőrzés, továbbá a szülő(k), valamint a tanuló általi aláírás végett a titkárságon szíveskedjenek keresni. Kérjük, hogy az osztályfőnökökkel előre egyeztetett időpontban 2020. február 13-án csütörtökön, vagy február 14-én pénteken mindkét szülő fáradjon be a jelentkezés hitelesítése végett. A tanulói adatlapokat legkésőbb 2020. február 19-ig továbbítanunk kell az Oktatási Hivatalba.

Kérjük, hogy a középfokú iskolák és tanulmányi területeik sorrendjét jól fontolják meg, mert a 2020. március 19-20-i módosító eljárás során új intézmény már nem jelölhető meg, csak az eredeti sorrend módosítható, illetve a megjelölt intézményeken belül új tanulmányi terület vehető fel (ez utóbbi csak az érintett középiskolával való egyeztetés után).

A felvételt hirdető középiskolák és a tanulmányi területek jegyzéke, valamint a fenti dokumentumok elérhetőek a www.szegoszolnok.com weboldalon az Iskola / Iskolai ügyek / Továbbtanulás menüpontban, illetve az osztályfőnöknél. Amennyiben további információra vagy segítségre van szükségük, érdeklődhetnek a szego.szolnok@hotmail.com e-mail címen, az 56 / 511-050-es telefonszámon (titkárság), illetve személyesen az osztályfőnöknél.

A felvételt hirdető középfokú iskolák április 30-ig megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

A felvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslati kérelem nyújtható be az érintett középiskola fenntartójához.

Jelentkezési lap