BeiskolázásHit- és erkölcstanIskolai ügyek

Hit- és erkölcstanoktatás (2021/2022)

Az általános iskola 1-8. évfolyamán kötelezően választandó az etika / hit- és erkölcstan tantárgyak valamelyike
Az etikaórákat az intézmény pedagógusai, a hit- és erkölcstanoktatást a választott egyházi jogi személy alkalmazásában álló hitoktatók tartják. 

A következő tanévtől érvényes nyiltkozatot minden év május 20-ig kell megtenni, mely a vonatkozó tanévre szólóan később nem módosítható, arra legkorábban lehetőség a következő év május 20-ig van, az azutáni tanévtől hatályosan. 
Az időpont-megkötés alól kivétel a tanév közben, ill. szorgalmi időszakon kívül érkező tanulók esetében van, de a nyilatkozat hatályossága esetükben is a fentiek szerint szól. 

A koronavírus-járvány miatt ebben az évben nem kerül megtartásra szülői tájékoztató értekezlet, helyette az egyházak bemutatkozó anyagait tesszük közzé (folyamatosan frissül). 

Bevett egyházak listája
Adatkezelési tájékoztató a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban
Nyilatkozat etika- vagy hit- és erkölcstanoktatás választásáról a 2021/2022-es tanévtől
Tájékoztató anyag
Magyar Görögkatolikus Egyház
Magyarországi Református Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Hit Gyülekezete