Hit- és erkölcstanIskolai ügyek

Hit- és erkölcstanoktatás 2019/2020

Az általános iskola 1-8. évfolyamán kötelezően választandó az etika / hit- és erkölcstan tantárgyak valamelyike.
Az etikaórákat az intézmény pedagógusai, a hit- és erkölcstanoktatást a választott egyházi jogi személy alkalmazásában álló hitoktatók tartják.

A következő tanévtől érvényes nyiltkozatot minden év május 20-ig kell megtenni, mely a vonatkozó tanévre szólóan később nem módosítható, arra legkorábban lehetőség a következő év május 20-ig van, az azutáni tanévtől hatályosan.
Az időpont-megkötés alól kivétel a tanév közben, ill. szorgalmi időszakon kívül érkező tanulók esetében van, de a nyilatkozat hatályossága esetükben is a fentiek szerint szól.

Nyilatkozat az etika / hit- és erkölcstanoktatás választásáról a 2019/2020-as tanévre
Bevett egyházak listája
Iskolánkban hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházak elérhetőségei
Adatkezelési tájékoztató a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban