DiákigazolványIskolai ügyek

Diákigazolvány igénylése

A diákigazolvány igénylése valamennyi tanulói jogviszonyban álló gyermek számára kötelező, és 2016. január 01-től ingyenes.

Diákigazolvány hiányában a tanuló nem tudja igénybe venni a tanulói jogviszonyából fakadó kedvezményeket (pl. utazás, belépők…), továbbá szükséges lehet a tanuló azonosítására és jogviszonyának igazolására (hogy az adott intézmény tanulója) sport- és egyéb versenyeken, pl. Diákolimpiákon.

A diákigazolvány tartalmazza továbbá a legegyszerűbben elérhető módon a tanuló oktatási azonosító számát, mely szintén szükséges lehet bizonyos esetekben.

Az igénylés menete:

  1. NEK-adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) készíttetése a Kormányablakok valamelyikében. Ehhez szükséges a gyermek jelenléte, mivel fénykép fog róla készülni az igazolványhoz. Az ügyintézéshez szükségesek a gyermek személyazonosságát igazoló okmányai és születési anyakönyvi kivonata, illetve a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosságát igazoló okmányai (amennyiben a gyermeknek még nincsenek személyazonosító okmányai, a fenti helyszíneken lehetőség van ezek igénylésére is).
  2.  A kapott NEK-adatlapot az iskola titkárságán kérjük leadni.
  3. Az iskola megigényli a diákigazolványt az Oktatási Hivataltól.
  4. Az igazolvány az iskolába érkezik 60 napon belül, annak átadása ott történik a tanuló vagy a szülő részére.

A diákigazolvány megérkezéséig 60 napos érvényességi idővel igazolást tudunk kiállítani, mely a tanulói jogviszonyból fakadó kedvezményekre feljogosítja a gyermeket. Ezt azonban csak és kizárólag az igénylés beküldése, azaz a NEK-adatlap iskolánkba történő beadása után tudjuk kiállítani.

A szolnoki Kormányablakok elérhetőségei:

A Kormányablakokba időpontfoglalás lehetséges az Ügyfélkapu Központi Időpontfoglaló Rendszerén keresztül, vagy a 1818-as telefonszámon (0-24 órában). Ennek hiányában “sorszámhúzásos” módszerrel lehetséges az ügyintézés.