COVID / Digitális oktatásIskolai ügyekSzülői kapcsolattartás

A digitális oktatás során használt informatikai környezet – Google Classroom (frissítve: 2021.03.05.)

Frissítés #2 (2021.03.05.) - Szolgáltatások összevont aktiválása és a szolgáltatáscsomag új tanulók részére történő bevezetése

Tisztelt Szülők!

Az alaptájékoztatóban és az 1. sz. frissítésben részletezett szolgáltatások aktiválása a 2021.03.08-tól érvényes digitális munkarendre való átállás miatt összevontan történik a minél gördülékenyebb bevezetés érdekében.

A már elfogadott nyilatkozattal rendelkezők részére aktiválásra kerülnek a Classroom alapfunkcióin kívül az interaktív órák tartására alkalmas Hangouts, Chat és Meet szolgáltatások.

Az általános iskola 1. évfolyamát jelen tanévben megkezdett, illetve a tanév közben újonnan érkezett és érkező tanulók részére kiküldésre kerül a KRÉTA rendszeren keresztül jelen tájékoztatóra mutató linken található tájékoztató tartalmával kapcsolatban a KRÉTA rendszeren megtett “Elolvastam, megértettem és elfogadom” jelzés megtétele után létrehozásra kerülnek a tanuló bejelentkezési adatai, melyek a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén kerülnek megküldésre a szülő / gondviselő részére. A szolgáltatások aktiválása is ekkor történik meg.

Amennyiben a kép- és hangalapú interaktivitást lehetővé tevő szolgáltatások használatához nem járulnak hozzá (“opt-out”), azt szintén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén keresztül jelezzék, ez esetben a deaktiválás egyéni alapon történik.

Frissítés #1 (2020.03.26.) - Hangouts, Chat és Meet szolgáltatások aktiválása

Tisztelt Szülők!

A Digitális oktatás során használt rendszer elfogadásáról szóló nyilatkozatban jeleztük, hogy a GSuite for Education rendszer részét képező, szöveges (chat), illetve hang- és/vagy videokonferenciás szolgáltatást nyújtó Hangouts, Chat és Meet használata szükségessé válhat a digitális oktatási folyamat minél teljesebb körű sikeressége érdekében.

Amennyiben ez az üzenet az Önök részére megküldésre került KRÉTA üzenetben, abban az esetben az elmúlt napok tapasztalatai és igényei alapján gyermekük osztályában (beleértve az osztálybontott és több osztályból álló tanulócsoportokat, ileltve azok tagjait) felmerült a szolgáltatás használatának igénye.

A funkció segítségével a pedagógusok és a diákok egymással valós idejű szöveges beszélgetést (chat) folytathatnak, illetve többrésztvevős interaktív órákon vehetnek részt (hang- és videóátvitel, képernyőmegosztás, távsegítség), illetve a tanulók együttműködhetnek pl. projektmunkák elkészítésénél.

A szolgáltatás – mint minden más hasonló szolgáltatás – működéséből adódóan a résztvevő felek láthatják egymást, illetve a használt eszköz kamerája (kamerái) látószögébe tartozó környezetet, beleértve az abban látható más személy(eke)t; és hallhatják a mikrofonja(i) által érzékelt hangokat, beleértve a résztvevő felek beszélgetését és a beszűrődő környezeti hangokat is – pl. zajok, más személy(ek) hangja -; illetve chat esetén a résztvevő felek láthatják az egymás által bevitt és elküldött szöveget.

A prezentálás (képernyőmegosztás) használatával a résztvevők megoszthatják saját képernyőjüket (választhatóan a teljes képernyőt, vagy egy adott alkalmazás ablakát) pl. feladatbemutatás vagy távsegítség kérése és nyújtása céljából.

Felvételek (bármely médiatípus esetében) felhasználók általi rögzítési lehetősége az alkalmazáson belül tiltott (beleértve az intézményt is), más módszerrel (szoftveres, hardveres, nemdigitális eszközzel) történő rögzítése a jog- és cselekvőképes személyek (pedagógsok), illetve tanulók esetén jogi képviselőik kifejezett hozzájárulása nélkül jogellenes! Egyéb tekintetben a Google Inc. és leányvállatai, mint a szolgáltatás hardveres és szoftveres technikai hátterét nyújtó cég felhasználási feltételei és adatkezelési elvei (lásd a GSuite for Education szolgáltatás használatáról szóló nyilatkozatot) irányadóak.

A szolgáltatás a 2020. március 27-i, pénteki tanítási nap megkezdése előtt 2 (kettő) órával kerül aktiválásra (az érvényre jutási időablak miatt) az érintett osztályok tagjai számára, mivel erre a napra is merültek fel oktatási igények.

Amennyiben a szolgáltatás használatához gyermekük vonatkozásában nem járulnak hozzá, elutasítási szánékukat ún. “opt-out” elven (“leiratkozással”), KRÉTA üzenetben, illetve a rendszergazda.digitokt@szegoszolnok.com címen, a könnyebb beazonosíthatóság érdekében “Hangouts elutasítás” tárggyal jelezzék. Ezek ellenőrzése a munkaterhelés függvényében folyamatos, de minden nap 20 óráig mindenképpen megtörténik és gyermekük számára tiltásra kerül. A beállítás érvényre jutása a GSuite for Education rendszerében a tiltás rögzítésétől számítva legkésőbb 24 órán belül megy végbe, ezen időablakban a szolgáltatás még elérhető lehet.

A leiratkozás lehetősége bármikor, időkorlát nélkül adott.

A jövőben – amennyiben felmerül(nek) újabb szolgáltatás(ok) használatának igénye(i) – továbbra is a KRÉTA rendszeren (az érintett tanulók gondviselői részére) és az intézményi weblapon keresztül (adatvédelmi okokból az érintett osztályok megjelölése nélkül) tájékoztatjuk Önöket, és a fent ismertetett opt-out elven időkorlát nélkül bármikor lehetőség van bármely, újonnan illetve korábban aktivált szolgáltatásról való fenti feltételek szerinti leiratkozásra. Kérjük ezért, hogy a fent említett fórumokat szíveskedjenek rendszeresen ellenőrizni!

Kérjük a rendszer felelősségteljes használatát, egymás jogainak és emberi méltóságának tiszteletben tartását, a netikett szabályainak alkalmazását!

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatási rend ideje alatt a Google Classroom rendszert használjuk GSuite for Education rendszeren keresztül, ami egy iskolák számára kialakított, oktatást és annak menedzselését segítő felhőalapú rendszer, mely a nyilvános Google-szolgáltatásokhoz képest szigorúbb feltételek mellett fut.

 

Az adatkezelő személye

A felhasználói adatok kezelője a Google Inc. Európai Gazdasági Térség és Svájc területén illetékes, Ír Köztársaság-beli (EU-s) székhelyű leányvállalata. Az adatkezelési nyilatkozatot és felhasználási feltételeket ezen a linken olvashatják GSuite for Education fiókok esetében.

 

A fiók létrehozása, a létrehozás engedélyezése és elutasítása, a fiók törlésének kérése

A fiók kizárólag a KRÉTA rendszeren keresztül küldött nyilatkozat gondviselői elfogadása esetén kerül létrehozásra. Amennyiben a szülő a nyilatkozatot nem tölti ki, vagy elutasítja, a gyermek nem fog iskolai GSuite for Education fiókkal rendelkezni. Ebben az esetben a kapcsolattartás a pedagógussal a KRÉTA rendszeren keresztül történik.

A gondviselő a fiók használatbavétele után is bármikor kérheti annak törlését (“opt-out”) a KRÉTA rendszeren keresztül küldött üzenetben, vagy a rendszergazda.digitokt@szegoszolnok.com címre küldött e-mailben. A törlés 24 órán belül, visszavonhatatlan módon megtörténik a Google szervereiről. Amíg a törlést a gondviselő nem kéri, azt a fiók használatába történő beleegyezésnek tekintjük.

 

A felhasznált adatok köre

A létrehozás engedélyezése esetén a GSuite for Education rendszerbe kizárólag a tanulók vezetékneve és első utóneve kerül feltöltésre (a  felhasználónév az utóbbi és egy négyjegyű véletlenszám kombinációjából automatikusan kerül képzésre, @szegoszolnok.com végződéssel). Más személyes adat (születési adatok, szülők adatai, lakcím, stb.) semmilyen formában nem került és nem is fog az intézmény által feltöltésre kerülni. A név feltöltésének célja, hogy a pedagógus az osztály- / csoportnévsort lássa maga előtt. Az adatok felhasználó általi módosításával végzett bármely tevékenység miatt sem az intézmény, sem az adatkezelő nem vonható felelősségre. Az intézmény kizárólag a fiók létrehozását és törlését hajtja végre, illetve kérés esetén a központi menedzsmenten keresztül a szolgáltatások elérhetőségét vezérli, személyes adatok vonatkozásában más tevékenységet nem végez. A fiók elérése a https://myaccount.google.com címen lehetséges, mialatt a tanuló a Gsuite-fiókjába van bejelentkezve.

 

A rendszer használata

A Classroom rendszerbe a KRÉTA-n keresztül megküldött üzenetben foglalt felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni a https://classroom.google.com linken. Az alapjelszót első belépéskor kérjük megváltoztatni, illetve javasoljuk a kétlépcsős azonosítás bekapcsolását. A biztonsági intézkedések elmulasztásából, a jelszó más személyeknek való közléséből, gondatlan kezeléséből fakadó jogosulatlan belépésekért, károkért sem az intézmény, sem az adatkezelő nem tehető felelőssé.

A kurzusokra (osztály-tantárgy párosítás, pl. 1.b – Matematika) a belépőkódok is üzenetben fognak érkezni. 

Az iskolai fiók célja az iskola által biztosított, oktatáshoz szükséges tartalom elérése. Így szeretnénk a lehetőségekhez képest biztosítani, hogy a lehető legjobban fenntartható legyen a tanórai légkör és szemléletmód abban az értelemben, hogy a tanuló a rendszer használata során az ismeretanyag elsajátításával foglalkozzon, figyelme lehetőleg ne terelődjön másra.

 

Ennek érdekében a tanulói fiókkal kizárólag az alábbi funkciók érhetők el:

ClassroomRészvétel a digitális oktatásban, kapcsolattartás a pedagógussal, hozzáférés a tananyaghoz. A kurzusok zártak, védettek. Külső személy nem kapcsolódhat hozzájuk, a hozzáférés kizárólag az iskolai fiókkal lehetséges. A csatlakozás meghívás alapján, illetve kurzuskódok segítségével történik, mely a tanuló iskolai fiókjának e-mail címére érkezik. Csatlakozni a „Jelentkezem” gomb megnyomásával, illetve a “+” jelre kattintva a kurzuskód beírásával lehet. Kurzust csak pedagógus, illetve az intézmény rendszergazdája indíthat. A már indított kurzusokban is csak ők szerepelhetnek tanári szerepkörben, utóbbi kizárólag informatikai segítségnyújtási céllal.

GMail – Kurzusszobán belülről, illetve a GMail rendszerből indított levélküldés, illetve fogadás kizárólag az intézmény pedagógusainak és tanulóinak kommunikációja céljából. Az email-cím a felhasználónévvel egyezik meg. Erről a címről kizárólag az iskolai rendszeren belüli kommunikáció lehetséges, a rendszeren kívülre nem küldhető, illetve az iskolai rendszeren kívülről nem fogadható e-mail. Kivételt a pedagógusok által kért vagy javasolt oktatási szolgáltatások jelenthetenek, melyekre e-mailes regisztráció lehet szükséges.

Kapcsolatok, Csoportok, Címtár, Naptár – Az elérhetőségek, illetve kontaktórák és feladatbeadási határidők tárolásának, kezelésének céljából.

YouTubeA pedagógusok által a tananyag részeként megosztott videók megtekintéséhez. A szolgáltatás az iskolai fiók használatával gyermekek számára káros tartalmakat szűrő üzemmódban fut. Alapvető cél volt, hogy a beágyazott videók ne a YouTube felületén, hanem a Classroom rendszerben nyíljanak meg, így nem kell az oktatási felületet elhagyni. Amennyiben a feladatok a YouTube-on keresztüli keresést követelnek meg, a szolgáltatás használható a fenti keresésieredmény-megjelenítési korlátozással.

Google Drive, Dokumentumok, Táblázatok, Diák, Űrlapok és Fotók – Ezeken a szolgáltatásokon keresztül tárolódnak felhőalapon – a technológia természetéből adódóan – a Google Inc. szerverein a pedagógusok által kiküldött, illetve a tanulók által visszaküldött anyagok, file-ok, illetve válik lehetségessé a feladatlapok kitöltése.

Jamboard – interaktív együttműködési felület, egy virtuális interaktív tábla.

Hangouts, Chat és Meet A szolgáltatás segítségével szöveges, video- és / vagy hangátvitellel tartható konferenciahívás keretében tanóra, illetve a pedagógus megoszthatja saját eszközének képernyőjét az interaktív tábla helyettesítésére. A tanuló is megoszthatja saját eszközének képernyőjét, amennyiben a pedagógus segítségét veszi igénybe. A szolgáltatás használata esetén a konferenciában résztvevő felek láthatják egymást, illetve a kamera látószögébe tartozó környezetet, az abban látható más személyeket; és hallhatják a mikrofon által érzékelt hangokat. A tanulói fiók kizárólag az iskolai felhasználókkal történő kapcsolattartást engedélyezi, tehát tanórák tartására és diákok közötti együttműködésre, pl. projektmunkák kapcsán. Iskolán kívüli felhasználók irányába se videó-, se hangforgalom nem indítható és nem fogadható. A hang- és videoadat rögzítése tiltott. A szolgáltatást alapesetben deaktivált állapotban tartjuk, az nem használható. Amennyiben – főleg a felsőbb évfolyamokon – szükséges lenne a használata, arról a szülőknek KRÉTA értesítést küldünk, és amennyiben nem járulnak hozzá a fenti feltételek szerinti használatához, az érintett tanulóknak azt továbbra is kikapcsolt állapotban tartjuk, ezáltal azt nem használhatják.

Google Biztonságos Keresés – Amennyiben a tanuló Chrome böngészőből használja a szolgáltatást, és részére külön profil („Személy”) kerül létrehozásra a számítógépen és összekapcsolásra kerül az iskolai fiókkal, a funkció a gyermekek számára káros tartalmakat kiszűri a keresési találatok közül (a teljes körű elérhetőség biztosítása –  profil nélküli fiókbejelntkezéssel – javaslásra került a Google fejlesztési részlege felé).

A többi szolgáltatást, különösen kiemelve a böngészőben végzett tevékenységeket a Google szerverei felé tárolásra továbbító szinkronizációs szolgáltatást kikapcsolt állapotban tartjuk.

Amennyiben a szolgáltatások egyéni hozzáférhetővé tételével kapcsolatos kérdése, kérése van, érdeklődjön a rendszergazda.digitokt@szegoszolnok.com címen.

A Classroom tanulói használatát az alábbi videó segíti: https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24

A későbbiekben további tájékoztatók fognak érkezni a sikeres használat érdekében.