COVID / Digitális oktatásIskolai ügyekSzülői kapcsolattartás

Tájékoztató és eljárásrend a koronavírusról és a digitális munkarendről (frissítve: 2021.05.07.)

Frissítés #18 (2021.05.07.)

Tisztelt Szülők!
A 145/2021 (III.27.) Korm. rendelet és a 12/2021 (IV.16.) EMMI határozat alapján május 10. napjától a felső tagozat 5-8. évfolyamán is visszaáll a jelenléti oktatás.
Minden tanulónkat szeretettel várjuk intézményünkben!

 • Teljes órarenddel, „A” héttel kezdünk.
 • Az 1. és 2. évfolyamon tanórai keretek között úszásoktatás nem lesz.
 • A nevelés-oktatás zavartalan és biztonságos folytatása érdekében továbbra is érvényben van az intézmény 2020/21-es tanévre készített járványügyi, készenléti intézkedési terve módosításokkal együtt.

Felhívnám a figyelmet a következőkre:

 • Az iskolába csak egészséges gyerekek léphetnek be, ezért figyeljék gyermekeiket és bármilyen betegségtünetet produkálnak, jelezzék háziorvosuknak és tartsák őket otthon!
 • A jelenléti oktatásból szülői kérelemre csak azok a tanulók maradhatnak távol, akik vírusfertőzés szempontjából különösen veszélyeztetett csoportba tartoznak és erről orvosi igazolással rendelkeznek. (20/2012 (VIII.31) EMMI rend. 58.§ (2)) A nem betegséggel kapcsolatos hiányzás igazolását a szülők továbbra is csak előzetes intézményvezetői engedéllyel kérhetik.
 • Amennyiben COVID-ra utaló vagy COVID-os helyzettel kapcsolatos problémákkal találkoznak a családban, jelezzék az iskolának is telefonon (56/511-050) vagy emailben (titkarsag@szegoszolnok.com).
 • Továbbra is szükség van rendszeres fertőtlenítésre, kötelező a testhőmérséklet-mérés, a távolságtartás.
 • A járványügyi helyzetre való tekintettel a maszk használata a közösségi terekben mindenkinek kötelező, 5-8. évfolyamig az osztályteremben is, mentesítve azon tanulókat, akikkel a törvény egészségügyi okokból kivételt tesz. (Az alsó évfolyamokon erősen ajánlott.)
 • Az intézménybe való érkezés és távozás a korábban kialakított rendszer szerint működik.
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából, mely programhoz szükséges az intézményvezető meghívása, aláírása.
 • Az intézmény előtti közterületen várakozó szülő vagy kísérő továbbra is köteles maszkot viselni.
 • Kérjük, hogy az oktatásra kiosztott digitális eszközöket (tablet) Érsek Gábor rendszergazdának adják le a szülők. Az átvétel 2021.05.10., 05.11. és 05.12-én 7:30 és 15:30 között történik. A kiadott eszközök mellett az átvételi dokumentumot is szíveskedjenek magukkal hozni. (A tanulóktól nem áll módunkban visszavenni a tabletet.)

Az étkezésről a megszokott módon tájékozódhatnak:

Az emberi erőforrások minisztere 22/2021.(V.7) EMMI határozata alapján:

 • Tanulmányi kirándulás vagy más tanítási órán kívül szervezett program a tanítási év zárásáig csak osztályonként, és csak egy napos formában szervezhető, ottalvás nélkül valósítható meg.
 • Ballagási ünnepség, tanévzáró ünnepély 2021. május 25-ig nem szervezhető, ezt követően a megszervezésükre a rendezvényekre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kerülhet sor.

Minden kedves szülőnek köszönjük eddigi türelmét, megértését, segítségét! Továbbra is számítunk támogató együttműködésükre.

 

Szolnok, 2021. 05.07.

Kalmárné Szász Julianna
intézményvezető

Intézményvezetői levél 2021.05.10-től
Gyermekétkeztetési tájékoztató 2021.05.10-től
Frissítés #17 (2021.04.15.)

A 2021. április 14-i kormánydöntés (177/2021 k.r.) értelmében az általános iskolán ALSÓ tagozatán 2021. április 19-től, hétfőtől visszaáll a jelenléti oktatás.

A felső tagozatosok 2021. május 10-től, hétfőtől jönnek újra iskolába.

Magyar Közlöny 2021. évi 63. szám
Gyermekétkeztetési tájékoztató 2021.04.19-től
Frissítés #16 (2021.03.27.)

A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek.
(2) Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.
(3) A köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

2. § Ez a rendelet 2021. április 19-én lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (1)–(4) bekezdése.

Magyar Közlöny (2021.03.27.)
Frissítés #15 (2021.03.07.)
Intézményvezetői tájékoztató levél
Frissítés #14 (2021.03.05.)
17./2021 (III.05.) EMMI határozat a köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedésekről
Az intézményi étkeztetés rendje
Tájékoztató az iskolánkban használt Google Classroom rendszerről
Digitális tananyag-és ötlettár (frissülő)
Igazgatói tájékoztató (2020)
Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről
Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez
Frissítés #13 (2020.06.07)

Az Intézményszolgálat pénztárában újra van lehetőség a a térítési díjak befizetésére készpénzzel és bankkártyával.

A pénztár nyitva: hétfő-csütörtök: 8.00-15.30, péntek: zárva

Frissítés #12 (2020.06.02)

Az iskola 2020. június 02-től érvényes működési rendjéért kattintson ide.

Frissítés #11 (2020.06.02)

Az étkezéssel kapcsolatos legfrissebb tájékoztatóért és nyilatkozatért kattintson ide.

Frissítés #10 (2020.03.19)

Változás a középiskolai jelentkezési sorrend módosításának rendjében. A részletek itt!

Frissítés #9 (2020.03.19.)

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának legfrissebb tájékoztatói és nyilatkozatai az étkezéssel kapcsolatban. Kérjük, az ezekben foglaltak szerint járjanak el!

Frissítés #8 (2020.03.19.)
Frissítés #7 (2020.03.16.)

Az iskolában maradt felszerelések (tankönyvek, munkafüzetek, füzetek; testnevelés-, rajz-, technikafelszerelés; váltócipő; tisztasági csomag) elvitelére az alábbi időpontokban lesz lehetőség:
2020. március 17., kedd, 07:00-08:00 és 16:00-17:00
2020. március 18., szerda, 07:00-08:00 és 16:00-17:00

Frissítés #6 (2020.03.15., frissítve: 2020.03.16.)

A digitális munkarend alatt az étkezés automatikusan lemondásra kerül. Az étkezés igénybevételéről A TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALTAK SZERINT NYILATKOZATOT KELL KITÖLTENI! Kérem, látogassák meg Étkezés oldalunkat vagy az étkezési Facebook-csoportot a tudnivalókért!

A készpénzes ebédbefizetés SZÜNETEL! Ez már vonatkozik a március 16-17-re tervezett befizetési időpontra is!

Tájékoztató
Nyilatkozat
Frissítés #5 (2020.03.15.)

A tájékoztató és a nyilatkozat (kérdőív) az alábbiakban tölthető le. Amennyiben a KRÉTA rendszert nem tudják elérni, kérjük gyermekük osztályfőnöke részére e-mailben eljuttatni, vagy más fórumon jelezni MA (március 15.) du. 15 óráig!

Tájékoztató
Nyilatkozat (kérdőív)
Frissítés #4 (2020.03.14.)

Kérjük, hogy minden szülő figyelje az e-mailjeit, az osztály Facebook-csoportját, illetve a KRÉTA-t és a megjelenő kérdőívet legkésőbb március 15-én 15 óráig töltsék ki, lehetőleg a KRÉTA rendszeren keresztül!

Frissítés #3 (2020.03.14.)
Magyar Közlöny a vonatkozó kormányrendeletekkel
Módszertani ajánlás a digitális oktatás megszervezéséhez (OH)
Frissítés #2 (2020.03.12) - Rendezvények, utazások elmaradása

Minden iskolai program, ünnepség, tábor, külföldi utazás (Határtalanul!, ERASMUS és ERASMUS+ program, tábor, stb.) lemondásra kerül!

A fentiek vonatkoznak a Lázár Ervin Program rendezvényeire és a március 15-i iskolai ünnepségre is!

Nem kerül továbbá megrendezésre a március 27-re tervezett alapítványi bál sem!

Frissítés #1 (2020.03.12.) - Lakossági tájékoztató a vírusról
A Nemzeti Népegészségügyi Központ lakossági tájékoztatója
Kormányzati portál a koronavírusról

A koronavírus terjedésének megakadályozása, valamint a gyermek megfelelő ellátása érdekében kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fertőzöttnek nyilvánított területekről történő hazaérkezéstől számított 14 (tizennégy) napig a gyermekek egészségi állapotát kísérjék fokozott figyelemmel!

Amennyiben a gyermekük, gyermekeik ez idő alatt belázasodna, belázasodnának, hívják fel a háziorvost, és a kapott instrukciókat tartsák be!

A lezárt települések listájáról a Zöld Számon (06 80 277 455, vagy 06 80 277 456) illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet tájékozódni (www.nnk.gov.hu).

 

Tájékoztató a fertőtlenítő kézmosás menetéről
Utazási ajánlás brosúra